VSE ANKETE

ANKETA O JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČIH V DOMŽALAH

Zavod za šport in rekreacijo Domžale (Zavod) ima v upravljanju tudi javna otroška igrišča. Zavod si želi igrišča še dodatno izboljšati in jih čim bolj približati občankam in občanom ter drugim obiskovalcem in z urejenimi površinami prispevati k izboljšanju celotne podobe občine Domžale.

Zavod je v pomladanskem času pristopil k celostni obnovi otroškega igrišča pri Osnovni šoli Domžale in namerava v prihodnosti postopoma urediti tudi vsa ostala igrišča.

Za namen analize obstoječega stanja javnih otroških igrišč, ki jih ima Zavod v upravljanju, smo pripravili spletno anketo uporabnikov otroških igrišč, v kateri boste lahko delili svoje izkušnje, priporočila in želje. Vaše mnenje nam bo v veliko pomoč, zato vas prosimo, da rešite anketo v
nadaljevanju. Anketa je anonimna in vam ne vzame več kot 5 min.

Hvala za sodelovanje!

Kontakt:

Kontakt: